Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant I'm Shadow the Arctic WerewolfMale/United States Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 458 Deviations 19,287 Comments 32,166 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Groups

Activity


R.I.P. David Bowie, we'll miss you :icongoblinkingplz:

deviantID

creepsome's Profile Picture
creepsome
I'm Shadow the Arctic Werewolf
United States
....__.........__.........__..........._____............__................______.......
....qb........d.b........dp........dp888qb.........|8|...............|8l888|......
.....qb......d8lb......dp.......d8..........8b.......|8|...............|8|___.......
......qb....dp.qb....dp........88..........88.......|8|...............|8888|......
.......qb..dp...qb..dp.........q8._____.8p.......|8|_____........|8|...........
........qbdp.....qbdp............q88888p.........|888888|.......|8|...........

1¶¶1_________________________________¶¶¶¶¶¶¶¶_____
1¶¶¶¶1______________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶___
1¶¶¶¶¶¶1___________________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_
_¶¶¶¶¶¶¶¶¶________________________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
1¶111¶¶¶¶¶¶¶¶1____________________¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11¶¶
_¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_________________1¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶11¶
_¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶___1_______¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶111
_1111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶11
__¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶1111¶¶¶¶¶¶11
__1¶111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111¶¶¶¶¶¶¶1¶
___1¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶¶¶¶¶¶1¶
____1¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶1
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶1
____¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶
__¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
___1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
____1¶¶¶111¶¶¶¶¶¶111111111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
_____¶¶¶111¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
______1¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶1111¶111¶1¶
_______¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶1111111111111
_______1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111¶¶¶¶¶111¶111111111
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111¶¶¶¶¶¶111¶111111111
________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶111¶1¶¶¶¶¶¶1111¶¶111111111
________1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1¶¶¶¶¶11111111111111111
________¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111
_______1¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111
_______1¶¶¶¶¶¶¶111¶¶¶¶¶111111111111111111111111111
______1¶¶¶¶¶¶¶11111¶¶11111111111111111111111111111
_____1¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111111111111111111
_____¶¶¶¶¶¶¶11111111111111111111111111111111111111
____¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111111111111111¶111111111111111
___1¶¶¶¶¶¶¶111111111111111111111¶¶¶1___________1_1
___¶¶¶¶¶¶¶¶1¶11111111111111111¶¶¶1________________
__1¶¶¶¶¶¶1¶¶1111111111111111¶¶¶¶1_________________
_1¶¶¶¶¶¶1111111111111111111¶¶¶1___________________
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111111¶¶1______________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11111111111¶¶¶________________________
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1111111111¶¶1_________________________
1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶11¶11111¶¶¶¶___________________________
__1¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶1_____________________________
__________1¶¶¶¶¶¶¶1_______________________________
__________________________________________________

friends/ family on DA; :iconadam-walker::iconantoninocanino82::iconbarontremaynecaple::iconbenskywalker101::iconblackbluedawg::iconboblupo::iconbrermeerkat16::iconcoolterra342::iconcoolzdane::icondandinofthebluefire::icondeadimmortal71::icondetroitdeath::iconfictioncreatorartist::iconfredvegerano::icongarretstarfox93::icongryffonmanic::iconj9973::iconjamesthunder::iconjhmirda::iconjlfurry::iconkbafourthtime::iconkdoathefox::iconkiarafan2::iconotakuchicky1::iconkodimarto::iconkoraggrules::iconkanetakerfan701::iconkylgrv::iconleonheart27::iconlokiwolfdog::iconlonewerewolf13::iconmdtartist83::iconmrsmithsonian93::iconmugenplanetx::iconnikobanks::iconoli-potter::iconpenguinator24::iconlionlightningstrike::iconredtailfox::iconrenthegodofhumor::iconrumtar::iconrapunzelonyoutube::iconreeseambler1997::icontails4evr::icontalon334::iconthefurrycosplayer::icontheredknight100::iconthunderwolf1925::icontravis-retriever::icontylerthdragon::iconunreal-forever::iconvalentinfrench::iconvcm1824::iconvodka750::iconwildwolf877::iconwolf492::iconyoshiknight2::iconzvermarkiz:

AdCast - Ads from the Community

×

Journal History

Friends

Comments


Add a Comment:
 
:iconcreepsome:
creepsome Featured By Owner 1 day ago
Thanks
Reply
:iconwolf492:
Wolf492 Featured By Owner 1 day ago
No problem.  Hope you enjoy it.  
Reply
:iconcreepsome:
creepsome Featured By Owner 6 days ago
Thanks
Reply
:iconkbafourthtime:
KBAFourthtime Featured By Owner 6 days ago
Anytime.
Reply
:iconcreepsome:
creepsome Featured By Owner Jan 31, 2016
Thanks
Reply
:iconwolf492:
Wolf492 Featured By Owner Jan 31, 2016
No problem.  Let me know what you think.  
Reply
Add a Comment: